skip to Main Content
[wpml_lang_selector]
Université Traduction Diplome

Onderwijsinstellingen voor vertalers in Vlaanderen

Een goede vertaler worden vergt bloed, zweet en tranen!

Welke opleidingen bestaan er vandaag in Vlaanderen voor toekomstige vertalers?  Onnodig te benadrukken dat dit geen vak is dat men niet zo maar eventjes improviseert, want alvorens men zichzelf als een goede vertaler kan omschrijven, gaat er veel hard labeur en ervaring aan vooraf. In Vlaanderen merken we dat de opleidingen voor vertalers veel succes kennen bij de verschillende universiteiten en dat deze elk jaar honderden vertalers afleveren die klaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Sinds enkele jaren is deze richting niet langer het domein van de hogescholen doch van de universiteiten. Deze studies lopen over een periode van 5 jaar (een Bachelor van 3 jaar en een Master van 2 jaar). We maakten voor u een overzichtje met de belangrijkste universiteiten in Vlaanderen die deze richtingen aanbieden.

De vroegere studierichting Vertaler heet nu Toegepaste taalkunde

De opleiding bestaat uit algemene vakken, de studie van het Nederlands en van 2 vreemde talen:
– Ten minste 1 taal is Frans, Engels, Duits.
– De 2de taal kan Frans, Engels of Duits zijn + Spaans, Italiaans, Russisch, Portugees, Arabisch, Deens, Tsjechisch, Turks of Vlaamse gebarentaal.

Een universiteit kan keuzevakken of een 3de vreemde taal (te kiezen uit bovengenoemde, maar ook Litouws, Pools, Nieuwgrieks, Turks, Zweeds, Japans, Marokkaans Arabisch of Chinees) aanbieden. Voor het Frans en het Engels veronderstelt men een voorkennis op het niveau van het einde van het secundair onderwijs. Voor het Duits mag het niveau van de voorkennis lager zijn. Voor de andere talen is geen voorkennis vereist.

De algemene vakken worden vooral in de bachelorjaren gegeven: recht, economie, geschiedenis, sociologie, filosofie en esthetica.

Enkele algemene cursussen brengen taalkundige kennis bij: encyclopedie van de vertaling, algemene stilistiek, algemene dialectologie en taalsociologie, vergelijking van de Indo-Europese talen.
Het pakket Nederlands bevat theoretische cursussen en oefeningen in spelling, fonetiek, taalvaardigheid, taalverrijking, taalzuivering, lexicologie en grammatica.

In principe is het Nederlands altijd de doeltaal. Dit is de taal waarnaar een vertaler of een tolk steeds moet vertalen. Een perfecte beheersing van het Nederlands is dan ook een noodzaak. Na het 3de bachelorjaar moet een master worden gekozen.

Hier zijn er verschillende afstudeerrichtingen:

– Meertalige communicatie
– Tolken
– Vertalen

Voor wie?

Zoek je naar een talenstudie van het hoogste niveau die praktisch gericht is, dan ben je bij de opleiding Toegepaste taalkunde aan het juiste adres. Talen studeren is hier echt een kwestie van talen perfect leren beheersen, begrijpen, lezen, spreken, schrijven. Toegepaste taalkunde combineert een praktijkgerichte aanpak met een serieuze academische onderbouwing.

Hierbij een overzichtje van de onderwijsinstellingen bestemd voor vertalers (*):

KU Leuven – Campus Brussel

Mogelijke talen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools, Spaans en Russisch
Naast het algemene traject toegepaste taalkunde kunnen studenten nu ook kiezen voor toegepaste taalkunde met de optie taal- en letterkunde.
Voor twee talen (keuze uit Nederlands, Engels en Frans) volgen studenten een component taalbeheersing, taalkunde en literatuur.  Voor de derde taal krijgen ze dezelfde vorming qua taalbeheersing, maar slechts een basis in taalkunde en geen literatuur. Na de start in Brussel stromen studenten door naar de derde fase taal- en letterkunde in Leuven.

Vrije Universiteit Brussel – Campus Etterbeek

De eerste twee jaar van je opleiding krijg je intensieve vaardigheidstraining in twee talen. Dit kunnen vreemde talen zijn (Duits, Engels, Frans en Spaans), maar je kan ook één vreemde taal combineren met Nederlands om je vaardigheden in je moedertaal te verfijnen. Vanaf het derde jaar kan je nog een derde taal aan je repertoire toevoegen.

In het tweede jaar wordt er per taal een onderdeel cultuur toegevoegd. Hier vergaar je kennis over de geschiedenis, instellingen en de gewoontes van de gemeenschap(pen) waar de talen waarin je je specialiseert, gesproken worden. Je krijgt ook de mogelijkheid om via keuzevakken een persoonlijke toets te geven aan je opleiding.

In de loop van het derde jaar maak je je keuze voor een van de drie masteropleidingen. Het is dan ook belangrijk dat je nu goed vertrouwd bent met drie specialisaties die voor de hand liggen: vertalen, tolken en journalistiek. In deze opleidingsonderdelen verwerf je zowel theoretische inzichten als praktische ervaring.

KU Leuven – Campus Sint Andries Antwerpen

Je kiest twee vreemde talen uit een pakket van acht (Duits, Engels, Frans, Arabisch, Italiaans, Russisch, Spaans en Vlaamse Gebarentaal). Duits, Engels of Frans moet een van de keuzetalen zijn.

Universiteit Antwerpen – Stadscampus

Je kiest voor een combinatie A + B + B of A + B + C waarbij:

A = Nederlands
B = Duits, Engels of Frans (voorkennis vereist)
C = Chinees, Italiaans, Portugees of Spaans (geen voorkennis vereist)

Vanaf het tweede bachelorjaar kan je je verder profileren aan de hand van de vrije studieruimte. Je kiest tussen:

  • een derde vreemde taal
  • opleidingsonderdelen van een andere bachelor: toegepaste economische wetenschappen, rechten, geschiedenis, taal- en letterkunde, communicatiewetenschappen, …
  • een extra opstapje naar de masteropleiding in het vertalen of tolken: vertaaltechnologie of mondeling Nederlands.

Universiteit Gent – Campus Gent

Je kiest vanaf de start voor twee vreemde talen (uit Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Turks; één van de vreemde talen moet Engels, Duits of Frans zijn) en voor een volwaardig pakket Nederlands. Voor Nederlands is moedertaalkennis noodzakelijk. Als je kiest voor Frans en Engels, dan is een degelijke basiskennis van de taal vereist. Voor de andere talen wordt geen voorkennis verwacht.

(*) bron: Onderwijskiezer.

Back To Top