skip to Main Content

virginie

Virginie behaalde haar diploma aan het ’Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes’ (ISTI) (=het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken)  te Brussel en verder volgde ze ook de postuniversitaire opleiding  ‘Vertalen op Europees niveau’ aan de K.U.Leuven (België). Gewapend met de ruime ervaring die ze verzamelde in een juridisch kantoor, bij de FOD Justitie en in het onderwijs, werkt zij vandaag als freelance vertaler van het Engels en het Nederlands naar het Frans.

Ze specialiseerde zich in het domein van het juridische, fleet, logistiek en marketing, maar ze aarzelt geen ogenblik om zich grondig te documenteren in de terminologie van nieuwe vakdomeinen wanneer die zich aanbieden. Het is trouwens precies omdat vertaalwerk zo veel verschillende domeinen raakt, dat ze zoveel houdt van haar beroep. Terwijl ze zowel reactief als proactief op cts, she is nonetheless a devotee of the “slow” movement and its initiatives in the worlds of #food, #design and #cosmetics.

Back To Top