skip to Main Content

Doeltreffende communicatie voor verzekeringsmaatschappijen dankzij vertaling

Verzekeringen en tertiaire sector

De verzekeringsmaatschappijen maken voor een niet te verwaarlozen mate deel uit van de tertiaire sector. In België kenden we een eerste evolutie van de primaire sector naar de secundaire sector. Vandaag de dag domineert de tertiaire sector, maar desondanks blijven de drie in zekere mate naast elkaar bestaan. De tertiaire sector heeft echter een essentieel belang ingenomen, zodanig dat het actueel ongeveer 69% van het PIB en 77% van de werkkracht van het land vertegenwoordigd.

Vandaag telt België meer dan 50 verzekeringsmaatschappijen die werkzaam zijn op het vlak van privé verzekeringen en de verzekeraars, alsook verzekeringsagentschappen, dienen in staat te zijn zich aan te passen om antwoord te bieden aan de constante evolutie van de behoeften van hun klanten en de markt.

Het is dan ook niet meer dan normaal dat een vertaalbureau, zoals BeTranslated, zich specialiseert in het leveren van taaldiensten aan deze sector.

Gespecialiseerde vertalingen voor uw activiteit

Binnen de karakteristieke taalkundige context van België, dienen heel wat documenten vertaald te worden zodat ze beantwoorden aan de wettelijke et commerciële vereisten. Zich in één taal wenden tot de Belgen heeft immers geen zin.

Van bij de oprichting in 2001, biedt BeTranslated zijn juridische vertaaldiensten aan voor het Frans, Nederlands, Duits en Engels aan verschillende verzekeringsmaatschappijen en onze gespecialiseerde vertalers beantwoordden aan de verwachtingen van onze klanten in de volgende domeinen:

BeTranslated is een professioneel vertaalbureau dat vertalingen oplevert van en naar het Frans, Nederlands, Duits en Engels, maar eveneens van en naar andere Europese talen (alsook van en naar de meest courante internationale talen).

Waarom een beroep doen op de vertaaldiensten van BeTranslated?

Om foutloos te kunnen communiceren, bieden wij onze vertaal- en naleesdiensten aan aan de Belgische ondernemingen uit de verzekeringssector. Wij werken nauw samen met een groot aantal professionele vertalers, gespecialiseerd in de activiteiten uit deze sector, opdat u probleemloos zou kunnen communiceren naar uw klanten en collega’s toe, waar ze zich ook bevinden in het land et wat hun moedertaal ook mag zijn.

Het is inderdaad van cruciaal belang dat al uw documenten perfect vertaald worden om een perfecte communicatie naar uw klanten, collega’s, partners, maar ook het grote publiek toe te verzekeren.

Neem geen risico door aan één van uw medewerkers, die min of meer tweetalig is, te vragen uw professionele documenten te vertalen! Uw communicatie is uw imago en deze moet onberispelijk zijn!

Gespecialiseerde professionele vertalers voor uw noden en die van uw klanten

Of het nu gaat om hun leven, hun patrimonium, hun auto, hun kinderen, hun inkomsten, enz… klanten vertrouwen hun dierbaarste bezit aan de verzekeringsondernemingen. Dit is dan ook de reden waarom ze verplicht op professionele, duidelijke en klare manier dienen te communiceren naar hun klanten toe. Onze taalkundigen begrijpen deze behoefte, alsook deze van hun klanten en daarom bieden wij onze gespecialiseerde vertaaldiensten in de verzekeringswereld aan.

Aarzel niet contact met ons op te nemen voor bijkomende informatie.

Back To Top