skip to Main Content
Juridisch vertaalbureau
Juridisch vertaalbureau

De juridische vertaling: een terminologie die verschilt van land tot land

Juridisch vertaalwerk is een zeer specifiek en complex werkdomein. Zo zijn tal van juridische termen en juridische concepten specifiek en eigen aan elk land en elke cultuur. Deze begrippen dekken dus juridisch niet altijd dezelfde lading in een ander land en ze vereisen vaak de nodige voetnoot of toelichting opdat deze correct kunnen worden geïnterpreteerd in de taal van de lezer van de vertaling. Zo kan eenzelfde juridisch begrip een andere betekenis hebben, afhankelijk of u dit in België, Frankrijk of Nederland hanteert of nog, afhankelijk van het rechtsgebied binnen eenzelfde land. Een doorgedreven kennis van de juridische terminologie in zowel de brontaal als de doeltaal is bijgevolg van primordiaal belang. Elke foute vertaling in dit vakdomein kan ernstige gevolgen hebben tijdens onderhandelingen of besprekingen.

Ons juridisch vertaalbureau

Kiezen voor het juridisch vertaalbureau BeTranslated, staat garant voor het ontvangen van een betrouwbare juridische vertaling, binnen de opgelegde termijn. Dankzij onze wereldwijde aanwezigheid in de vertaalwereld sinds meer dan 15 jaar, kan BeTranslated vertrouwen op een uitgebreide expertise en ervaring in het vertalen van juridische documenten in de meest voorkomende vormen en formaten. We hanteren uiterst strenge criteria bij de toewijzing van juridische vertaalprojecten, die we uitsluitend toevertrouwen aan gespecialiseerde juridische vertalers. Vaak zijn onze vertalers in deze branche gewezen studenten in de rechtsgeleerdheid die eerder in hun carrière aan de slag waren als advocaat of jurist. Dit verklaart ook direct waarom dit type van vertaaldiensten doorgaans duurder is dan de prijs voor het vertalen van meer algemene inhoud of van bv. blogs. Wanneer het gaat om de vertaling van de bepalingen van een verkoopcontract of het vertalen van algemene voorwaarden, heeft elk woord zijn belang.

Juridische vertalingen in het Nederlands, Engels, Frans en Duits

Ons team van juridische vertalers is beschikbaar voor de vertaling van uw juridische documenten naar het EngelsFrans, Nederlands of Duits. Opdat we de ons toevertrouwde opdrachten met de hoogste kwaliteit te kunnen uitvoeren, houden wij repertoria bij met de juridische terminologie die specifiek is voor elke klant. Deze lexicons bevatten eveneens de juridische vakterminologie die specifiek is voor elke klant om op elk ogenblik zeker te zijn dat de juiste gespecialiseerde vakterminologie wordt gehanteerd.

Deze uiterste zorg voor het respecteren van de taalkundige en juridische details, heeft het ons mogelijk gemaakt om sterke vertrouwensrelaties en samenwerkingscontracten op lange termijn op te bouwen met enerzijds een aantal vooraanstaande advocatenkantoren, alsook met de juridische diensten van multinationale ondernemingen gevestigd in Parijs, Brussel, Amsterdam, Londen en München.

Professionele juridische vertaaldiensten

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van documenten die BeTranslated op regelmatige basis vertaalt in de meest courante Europese talen zoals het Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, alsook andere talen gebruikt in Oost- en Noord-Europa.

 • Arbeidsovereenkomsten of contracten bij indiensttreding
 • Huurcontracten, commerciële overeenkomsten
 • Handelscontracten, arbeidsovereenkomsten, distributiecontracten
 • Confidentialiteitsclausules, mededingingsclausules in het Engels, Frans en andere Europese talen
 • Algemene voorwaarden, aankoops- en verkoopovereenkomsten
 • Aanwervingsovereenkomsten
 • Interne reglementen en policies
 • Klachten
 • Volmachten
 • Successiedossiers
 • Gerechtelijke vrijgaven
 • Intentieverklaringen
 • Statuten van vennootschappen
 • Expertiserapporten
 • Jaarverslagen
 • Gerechtelijke vonnissen en arresten
 • Intellectuele eigendomsrechten

Aarzel niet om contact op te nemen met BeTranslated voor al uw vragen tot vertaling van juridische teksten. Op zoek naar een beëdigd vertaler? Klik hier a.u.b..

Jean-François

Jean-François is verantwoordelijk voor Franstalig België en Luxemburg sinds 2007. Na zijn Master studies aan de Internationale School voor Tolken te Mons – met Michael als medestudent - vervoegde hij het…

lees meer

Karl

Karl is de mede-stichter van deze website, samen met Michaël Bastin. Hij doet vertaalwerk vanuit het Nederlands, Engels en Spaans naar het Frans. Bovenop zijn vertaalwerk is hij vooral actief bezig…

lees meer

Michaël

Michael komt uit België en is een echte globetrotter. Samen met Karl is hij de medeoprichter van het netwerk Betranslated. Mike vertaalt vanuit het Engels, Nederlands en Spaans naar het…

lees meer
Back To Top