skip to Main Content
Traduction technique informatique IT

Vertalen van IT-documenten

Het vertalen van IT-documenten betreffende hardware als software, is overduidelijk werk dat is voorbehouden voor specialisten. IT-vertalingen moeten accuraat zijn, en een vertaler die is gespecialiseerd in informatietechnologie zal nooit voor enige twijfel zorgen. De IT-sector heeft wellicht als geen andere een internationale dimensie waar het Engels alomtegenwoordig is. Enkel vertalers die specialist in IT zijn, weten welke termen men moet vertalen naar de doeltaal en welke beter in het Engels blijven staan.

Ervaren ICT-vertalers

We sluiten geen enkel compromis in de selectie van onze vertalers die vertaalwerk moeten uitvoeren in het domein van de Informatie en Communicatie Technologie (ICT), en al onze gespecialiseerde vertalers beschikken over een bagage aan professionele expertise in dit domein. We wijzen ook altijd dezelfde vertalers toe aan dezelfde klanten om zo te verzekeren dat de terminologie consistent blijft over de verschillende opdrachten en projecten heen.

Software en IT vertaalprojecten

Software updates vergen vertalingen op maat. Het is evident dat niet alles opnieuw moet worden vertaald, waardoor we financieel interessante offertes aan onze vaste klanten kunnen aanbieden.

Hierbij enkele voorbeelden van de belangrijkste IT-vertalingen die we op regelmatige basis uitvoeren voor onze klanten:

  • Documenten over software en hardware: gebruikshandleidingen, installatiehandboeken, intranet/extranet informatie, training kits, FAQ’s voor telecommunicatiebedrijven
  • User interfaces (UX/UI), vragen van gebruikers aan programmeurs
  • Testscenario’s door eindgebruikers (UAT) of ontwikkelaars (ITT)
  • Oproepen voor aanbestedingen en prijsoffertes: specificaties voor het toewijzen van IT- and telecommunicatiecontracten
  • Applicaties en handleidingen voor oplossingen in het domein van cloud computing en security software (VPN, firewall en antivirus)
  • Online games
  • Persberichten op groepsniveau

Een speciaal aangeduide project manager voor uw IT-vertaalprojecten

Onze project managers leveren vaak een meerwaarde aan de vertaling van uw IT-documenten, omdat we vanuit onze ervaring hebben geleerd dat elk document vaak de basis is voor meerdere toekomstige versies. Intelligent versiebeheer maakt het ons mogelijk om de continuïteit van de inhoud te verzekeren.

Contacteer onze professionele vertaaldienst en wij zorgen voor uw projecten naar het Nederlands, Frans, Engels, Duits en andere talen op een doeltreffende en accurate wijze

Back To Top