Jean-François is verantwoordelijk voor Franstalig België en Luxemburg sinds 2007. Na zijn Master studies aan de Internationale School voor Tolken te Mons – met Michael als medestudent – vervoegde hij het team van BeTranslated in eerste instantie als vertaler, om na enkele jaren toe te treden tot het management team.

Jean-François beheert de vertaalprojecten in Wallonië en heeft een passie voor marketing, pedagogie, ontwikkelingssamenwerking, sport, alsook tal van andere domeinen. Zijn klanten doen geregeld beroep op de diensten van BeTranslated en zijn zeer opgetogen over de kwaliteit van de service die hen wordt aangeboden.

Vanuit zijn kantoor in de Belgische stad Luik beheert hij al zijn vertaalprojecten en hij maakt er een erezaak van om in een recordtijd te antwoorden op de vragen tot vertaling die hij ontvangt. De klanten van BeTranslated prijzen hem regelmatig voor zijn snelle antwoorden en zijn feeling voor communicatie.

Jean-François